HOLT-Tisza

Gyászjelentés és Csődtömeg-kezelés.
Enged-e az erőltetett dekarbonizációs-hisztéria figyelnünk másra is?
Vagy a Klíma-hadosztály csörtetésének az a másodszándéka, hogy a REÁLIS problémákra ne jusson se figyelem se orvoslás?
Bemutatok hát
• egy Csődtömeget,
• a körülötte-zajló ötölést-hatolást,
• s a lehetséges kilábalás módozatát.

.HOLT-Tisza.
·   Csődtömeg-összesítés
·     Táj-rehabilitáció – a Dekarbonizáció Árnyékában (Sötétségében)
·     Hatósági-vizionálások – Lakossági-félelmek
·     Szóbajöhet-e a Vízgazda-elvű megoldás?
Miközben a körmünkre-égett paradigma-váltást eredményeikkel tálcán-kínáló tudósaink támogatás és elismerés híján az ismeretlenségben vegetálnak, az „Égből” orkesztrált dekarbonizációs-mánia előtt hajlong szinte minden politikus – s tüntet harsogva szünettelen, infantilis tanulatlanok tömege (beteg gyerek-idolt emelve maguk elé pajzsnak).
Túl azon hogy e bókolás nagyon sokba fog kerülni [gazdasági- és társadalmi-egyensúly tekintetében egyaránt] és totálisan értelmetlen, elvesz fényt, figyelmet, teret, minden REÁLISAN fontos tennivalótól.
Egyike ezen elhanyagolt eseteknek került minap a látóterembe:
A Gyálai Holt-TiszaágFeketevíz” szakasza, amely színére-nézve ugyan moslék-piros, ám dögletes anyagok felhalmozott gyűjtőhelye.
GoogleEarthPro  műholdkép az érintett tájékról
A kialakult helyzet ott már annyira tarthatatlan, hogy a vergődő Tisza sikolya áthatolt a „Klímafalon”, s némi alamizsnához jutott. Hogy ez a jutalék vajon miként nyer felhasználást, és hogy az eredményez-e bármi érdemlegeset, arról mesél az itt csupán élőkapoccsal kínált Esettanulmány. Mely megfelelő részletezettséggel tér ki mindazokra az aspektusokra, amelyeken a nála hosszabb hivatalos-dokumentumok említés-nélkül átlépnek.
Az esetnek nem elhanyagolható szempontja megtudni belőle azt, hogy hány- és mi-féle törvényi-megkötésnek a hálójában vonagolva kellene zajoljon a legapróbb-lépés is a jelzett rehabilitáció esetében – míg maguk a jelen helyzethez vezető szennyeződések mindezen törvényi-szűrők ellenére csodamód-flottul előálltak. S ez elgondolkodtató kellene legyen az alábbi kérdéseket illetően:
·      Ugyan miféle szerepük van ezeknek a törvényeknek?
·      Kit s hogyan is szolgálnak?
·      Létük vajon áldott régiók gyümölcse, vagy eltakarításra váró matéria?
A fejezetekre-bontott Esettanulmányból sokminden egyébre is választ kaphat a szenvedélyes érdeklődő:
I.) Lakossági-fórumokból nyerhető alap-információk
Milyen szinten kezelik/tájékoztatják az érintett lakosságot?
II.) Floratom, az utolsó/kitartó szennyező
Egy privilegizált szennyező homályos múltja és jelen árnyjátékai.
III.) Fenol és Termálvíz
Tudományos csapdlecsacsi kínálat – és a termálvíz rejtettebb természete.
IV.) Újságírói közvetítés
Miként manipulál a média, a politikai-haszonszerzés és befeketítés oltárán?
V.) A rehabilitáció háza-táján
Lehet-e tanulni abból amit elsőre nem értünk – és aminek már előtte eleve rosszhírét keltették?
VI.) Mérési-adatok, Hatósági-Határozatok
Hivatalos hórem-bóremek – éles megvilágításban.
VII.) Támpontok régebbi újsághírekből
Pedig figyelmeztető volt az a múlt is, amikor a dekarbonizáció még spermaként sem létezett.
VIII.) Az ártalmatlanítási lebontások alakulása
Ez a fejezet főként azoknak szól, akik hiányolnák megokolásaimból a veretes Tudományt. Ezért ne hagyja ki a beajánlott publikációk eredetijének a tanulmányozását egyetlen szakmai-guru sem, mielőtt „szólásra emelkedne”.
IX.) Javaslataim
Itt pedig figyelembe veendő mindaz, ami VIII.) alatt elő lett vezetve.
X.) Záráskép(p)
Intések olvashatók ebben a részben, merthogy a társadalmi-lét útjai rögösek.
XI.) Még egy „katonát”… [utólagos toldás]
A legutolsó hivatalososan-szakmai tervezet röntgenképe.
Amennyiben tanulságosnak ítélték a kínált tartalmak bármelyik részletét – akárhol élnek is – jusson eszükbe s idézzék fel, hogy elkerülhessék a hasonló eseményeket és csapdahelyzeteket.
Dég,   2020. január 20.     dr. Fuggerth EndreNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése